UDDANNELSE

Mesterlære på små hold Nyt Hold 5 januar 2022

Tilmelding

Uddannelsens grundlag

PassuSego kropterapeut uddannelsen

Kropsterapi fylder mere og mere i sundheds Danmark, og flere og flere benytter sig af vores færdigheder som behandlere der favner et bredt område af kropslige problematikker.

Det betyder også at efterspørgslen på kropsterapeuter stiger, både globalt og lokalt. PassuSego bidrager til denne efterspørgsel ved at uddanne kvalificerede og kompetente kropsterapeuter efter Mesterlære princippet.

PassuSego kropsterapeut uddannelsen er en 30 måneder grunduddannelse, der med bestået eksamen giver direkte adgang til MasterClass og fordelsprogrammet i vores certificerede behandler netværk.

PassuSego grunduddannelsen er gennemudviklet og sat i system af kropsterapeut John Mynchau.

Hans mangeårige erfaringer som kropsterapeut, underviser, træningsinstruktør, sports- og kampkunstudøver har givet ham viden og indføling til at læse og behandle det moderne menneskes fysiske og psykiske problematikker.

Uddannelsen er et koncept uden traditionel boglig tilgang. Eleverne bliver vist teknikker og metoder som de skal gentage igen og igen til det sidder som et naturligt mønster i kroppen. Disse teknikker og indlæring skal de nedskrive i deres egen bog, denne bog bliver den boglige tilgang til at kunne færdiggøre uddannelsen.

Metoden vi bruger gør at eleverne skal evaluere og reflektere på hinandens behandlinger, så de er i stand til at mærke om de er for hårde eller bløde i deres tilgang til behandling, men også om teorien står mål med eksekveringen.

Vi bruger Powerpoint præsentationer med teori og billeder tilsat Master terapeut John Mynchau og undervisers oversættelse. Det er her vores koncept uden brug af traditionel boglig tilgang bliver sat i spil med udleverede notesbøger hvori de skal notere forklaringer og illustrationer som dokumentation, støtte og huske materiale.

OVERSIGT

Behandling
Træning
Udrensning
Psykologi
Fysiologi, anatomi &
sygdomslære

INDHOLD

Infølingmassage
Åndedræts træning
Ledfrigørelse
Teknikker & metoder
Organ & meridianlære
PassuSego grundtræning
Følelser, tanker & krop
Kost & udrensning
Lymfesystemet
Klient samtale
Krops holdnings teorier
Barn/voksen teorier
Maskulin/feminin teorier
Din historie
AFS Anatomi, fysiologi & sygdomslære

FORDELING

Undervisningen forgår på en ugentlig hverdag og udvalgte weekender.
53 undervisningsdage i behandling
53 undervisningsdage i træning
15 undervisningsdage fordelt på 7 weekender
126 undervisningsdage (1056 timer)
+300 timer AFS fysiologi, anatomi & sygdomslære
(E-learning)
AFS er obligatorisk for ustedelse af uddannelsesbevis
Fremvisning af godkendt eksamen i AFS giver fritagelse for denne del
Du vil have fysisk undervisning med resten af holdet 33 timer pr. måned.
Derudover skal du påregne cirka 6 timers praktiske øvetimer på egen hånd pr. måned.

Uddannelsesplan

1. Semester

Indfølingsmassage
Teknikker
Stillinger & bevægelse
Lymfesystemet
Åndedrættet
Nakkeøvelse (første del)
Læse ryggens kurve
Organernes & tarmsystemets placering
1 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

2. Semester

Indfølingsmassage (anden del)
Cirkel & lineær teori
Organ & meridianlære (weekend forløb)
Nakkeøvelse (anden del)
Kost & udrensning (weekend forløb)
Ledfrigørelse ryggen(første del)
2 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

3. Semester

Indfølingsmassage (tredje del)
Powerudrensning (weekend forløb)
Ledfrigørelse ryggen (anden del)
Tanker, følelser & krop (weekend forløb)
Nakkeøvelse (treide del)
Ledfrigørelse ryggen (tredje del)
Holdningspyramide teori (weekend forløb)
3 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

4. Semester

Indfølingsmassage( fjerde del)
Ledfrigørelse ryggen (fjerde del)
Nakkeøvelse (fjerde del)
Barn/voksen teorier (weekendforløb)
4 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

5. Semester

Fuld integrering af alle teknikker, metoder, og teorier.
Din historie (weekendforløb)
Maskulin & feminin teori (weekend forløb)

Eksamen

Eksamen er i to dele, en behandler del og en trænings del.
Derudover er der en skiftlig prøve inden eksamen.

Beskrivelse af uddannelsens indhold

Indfølingmassage
Indfølingsmassagen er en pulserende måde at massere sig ned gennem muskler og væv.Denne del af behandlingen løsner og smidiggør kroppen og forbereder den til at arbejde med den egenlige årsag. Massagen igangsætter lymfesystemet så muskler og væv kan slippe ophobede affaldsstoffer. Massagemetoden lærer dig at mærke og tolke spændinger i en klients krop.
Åndedrættet bliver automatisk aktiveret når indfølingsmassagen er igangsat.
Lymfesystemet er afhængig af at vi har en optimal ind- og udånding, dette har indvirkning på lymfevæsken der derved bliver aktiveret og kan strømme frit.
Som elev hos PassuSego får du gennem åndedrætstræning et redskab til at guide dine klienter til at forstå hvordan åndedrættet bør bruges, både i en behandlingssituation og i hverdagen til at opnå en så spændingsfri krop som mulig.
Ledfrigørelse
Der kan være mange årsager til at et eller flere led er låst eller spænder op. Som elev skal du lære at tyde rygsøjlens kurver og hvirvlernes placering i forhold til hinanden for at kunne frigøre led i forskellige lag og niveauer. Teknik, energi og kraftoverførsel koordineret med korrekte arbejdstillinger, skal indlæres og trænes igen og igen og integreres med indføling, indtil du er i stand til mobilisere og frigøre på en hensigtmæssig måde.
Organ& meridianlære
Organernes og meridianernes placering samt funktion, er vigtige at have kendskab til, da spændinger og smerter i kroppen kan aflæses og afhjælpes med denne viden. Visuel indlæring sammen med teori og det du mærker med dine hænder, er med til at skabe et helhedsbillede af klientens tilstand. De 12 hoved meridianer bliver gennemgået og fysik indlært.
PassuSego Grundtræning
Kroppen gemmer mange hemmeligheder, derfor henter vi meget af vores viden gennem bevægeapparatets funktioner, som skal indøves, forståes og formidles gennem specifikke træningsøvelser der er målrettet områder i kroppen. Det er vores overbevisning at jo mere en kropsterapeut kender sin egen krop, jo dygtigere er han/hun til at læse og forstå sine klienters behov.
Følelser, tanker & krop (moderne psykologi)
Smerter og spændinger der ikke umiddelbart har en fysisk forklaring. F.eks. en klient der har ondt i ryggen men ikke været ude for uheld, haft uhensigtmæssige arbejdstillinger eller hårdt nedslidende jobfunktioner. Her skal man se på sammenhængen mellem livstil, følelser og tanker for at forstå hvordan det påvirker kroppen. Du bliver introduceret for teori og praksis i spørgeteknikker for at finde en løsning der kan afhjælpe eller lindre smerter i kroppen den mentale vej.
Udrensning via kost og faste
Et forløb hvor du på egen krop kommer til at erfare hvilken indvirkning den moderne livsstil med højt tempo og uhensigtsmæssig kost påvirker din krop og psyke og i sidste ende dit velbefindende.
Forløbet strækker sig over 24 dage med med kostændringer og 4 dages indlagt vand og saft faste, opfulgt af meridianstrygninger for at transportere affaldsstoffer ud af ophobet væv og muskler. Det er vores overbevisning at kroppen har godt af en årlig tilbagevendende faste, for at venligeholde en sund krop livet igennem.
Ud af de 24 dage forløbet varer, forgår de 3 af dagen på uddannelsesstedet.
Udrensning via Træningsøvelser, meditation og energiøvelser
En udrensningsmetode der vil skabe helhedsbevidsthed i det menneskelige spektrum. Giver dig indsigt, bevidsthed og forståelse for sammenhængen mellem fysisk og mental træning.
Dette er et 7 dages forløb, hvor 2 af dagene foregår på uddannelsesstedet.
Chakra & energicentre
Weekend forløb med fokus på intuitiv indføling ud fra energiaspekter. Her bliver du præsenteret for den mentale/åndelige del af kropsterapien, som vi ser er koblingen mellem hoved og krop.
AFS – Anatomi, fysiologi & sygdomslære
Vi har valgt at AFS skal være en obligatorisk del af vores uddannelse og et krav for at få et uddannelsesbevis. Vi mener at AFS er vigtig teoretisk viden til forståelse af kroppens funktioner. Med et uddannelsesbevis i hånden har du samtidig dokumentation til myndighederne der giver momsfrihed på dine behandlinger. Hvis du i forvejen har et gyldigt bevis for AFS, er du naturligvis fritaget for denne del i grunduddannelsen.

PassuSego

Massøruddannelse

For dig der vil hurtigt igang

For dig der ikke har tiden til en fuld kropsterapeutuddannelse, har vi udviklet en 60 timers Certificeret massøruddannelse, hvor du får alle de grundlæggende teknikker og greb fra kropsterapien som giver dig mulighed for at åbne egen klinik efter endt uddannelse.

Du lære at giver dine klienter en professionel massage med focus på velvære, og du vil ligeledes kunne tilbyde massage der lindrer smerter og spændinger i kroppen, samt restituerende massage efter fysisk aktivitet. Du lærer at give en helkrops massage der varer 60 minutter efter en nøje sammensat metode.

PassuSego massøruddannelsen er unik og skiller sig ud i forhold til traditionelle massageformer, idet vi bruger pulserende bevægelser der har en selvhelbredende effekt på kroppen.

Uddannelsen er bogfri og 100% Hands On indlæring med egne notater.

Der udstedes Certifikat

Indhold:

Massage af kroppens forside

Massage af kroppen bagside

Teknikker og indføling

Åndedrættets funktion og betydning for kroppen

Behandlerstillinger og bevægelse

Lymfesystemets overordnede funktion

Organer og tarmsystemets funktion

Undervisning:

6 hverdage – 17.00 – 21.30

3 weekender – 09.00 – 16.00

1 lørdag (eksamen)