Kropsterapeut-uddannelse

Kropsterapeut-uddanelse hos PassuSego

Kropsterapi fylder mere og mere i sundheds Danmark, og flere og flere benytter sig af vores færdigheder som behandlere der favner et bredt område af kropslige problematikker.

Det betyder også at efterspørgslen på kropsterapeuter stiger, både globalt og lokalt. PassuSego bidrager til denne efterspørgsel ved at uddanne kvalificerede og kompetente kropsterapeuter efter Mesterlære princippet.

PassuSego kropsterapeut uddannelsen er en 30 måneder grunduddannelse, der med bestået eksamen giver direkte adgang til MasterClass og fordelsprogrammet i vores certificerede behandler netværk.

PassuSego grunduddannelsen er gennemudviklet og sat i system af kropsterapeut John Mynchau.

Hans mangeårige erfaringer som kropsterapeut, underviser, træningsinstruktør, sports- og kampkunstudøver har givet ham viden og indføling til at læse og behandle det moderne menneskes fysiske og psykiske problematikker.

Uddannelsen er et koncept uden traditionel boglig tilgang. Eleverne bliver vist teknikker og metoder som de skal gentage igen og igen til det sidder som et naturligt mønster i kroppen. Disse teknikker og indlæring skal de nedskrive i deres egen bog, denne bog bliver den boglige tilgang til at kunne færdiggøre uddannelsen.

Metoden vi bruger gør at eleverne skal evaluere og reflektere på hinandens behandlinger, så de er i stand til at mærke om de er for hårde eller bløde i deres tilgang til behandling, men også om teorien står mål med eksekveringen.

Vi bruger Powerpoint præsentationer med teori og billeder tilsat Master terapeut John Mynchau og undervisers oversættelse. Det er her vores koncept uden brug af traditionel boglig tilgang bliver sat i spil med udleverede notesbøger hvori de skal notere forklaringer og illustrationer som dokumentation, støtte og huske materiale.

Oversigt

 • Behandling
 • Træning
 • Udrensning
 • Psykologi
 • Fysiologi, anatomi & sygdomslære

Indhold

 • Infølingmassage
 • Åndedræts træning
 • Ledfrigørelse
 • Teknikker & metoder
 • Organ & meridianlære
 • PassuSego grundtræning
 • Følelser, tanker & krop
 • Kost & udrensning
 • Lymfesystemet
 • Klient samtale
 • Krops holdnings teorier
 • Barn/voksen teorier
 • Maskulin/feminin teorier
 • Din historie
 • AFS Anatomi, fysiologi & sygdomslære

Fordeling

Undervisningen forgår på en ugentlig hverdag og udvalgte weekender.

 • 53 undervisningsdage i behandling
 • 53 undervisningsdage i træning
 • 15 undervisningsdage fordelt på 7 weekender
 • 126 undervisningsdage (1056 timer)
 • +300 timer AFS fysiologi, anatomi & sygdomslære (E-learning)

AFS er obligatorisk for ustedelse af uddannelsesbevis Fremvisning af godkendt eksamen i AFS giver fritagelse for denne del

Du vil have fysisk undervisning med resten af holdet 33 timer pr. måned.

Derudover skal du påregne cirka 6 timers praktiske øvetimer på egen hånd pr. måned.

Uddannelsesplan

1. semester

 • Indfølingsmassage
 • Teknikker
 • Stillinger & bevægelse
 • Lymfesystemet
 • Åndedrættet
 • Nakkeøvelse (første del)
 • Læse ryggens kurve
 • Organernes & tarmsystemets placering
 • 1 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

2. semester

 • Indfølingsmassage (anden del)
 • Cirkel & lineær teori
 • Organ & meridianlære (weekend forløb)
 • Nakkeøvelse (anden del)
 • Kost & udrensning (weekend forløb)
 • Ledfrigørelse ryggen(første del)
 • 2 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

3. semester

 • Indfølingsmassage (tredje del)
 • Powerudrensning (weekend forløb)
 • Ledfrigørelse ryggen (anden del)
 • Tanker, følelser & krop (weekend forløb)
 • Nakkeøvelse (tredje del)
 • Ledfrigørelse ryggen (tredje del)
 • Holdningspyramide teori (weekend forløb)
 • 3 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

4. semester

 • Indfølingsmassage( fjerde del)
 • Ledfrigørelse ryggen (fjerde del)
 • Nakkeøvelse (fjerde del)
 • Barn/voksen teorier (weekendforløb)
 • 4 semester fysiologi, anatomi & sygdomslære

5. semester

 • Fuld integrering af alle teknikker, metoder, og teorier.
 • Din historie (weekendforløb)
 • Maskulin & feminin teori (weekend forløb)

Eksamen

Eksamen er i to dele, en behandler del og en trænings del. Derudover er der en skiftlig prøve inden eksamen.

Beskrivelse af uddannelsens indhold

Indfølingmassage

Indfølingsmassagen er en pulserende måde at massere sig ned gennem muskler og væv.Denne del af behandlingen løsner og smidiggør kroppen og forbereder den til at arbejde med den egenlige årsag. Massagen igangsætter lymfesystemet så muskler og væv kan slippe ophobede affaldsstoffer. Massagemetoden lærer dig at mærke og tolke spændinger i en klients krop. Åndedrættet bliver automatisk aktiveret når indfølingsmassagen er igangsat.
Lymfesystemet er afhængig af at vi har en optimal ind- og udånding, dette har indvirkning på lymfevæsken der derved bliver aktiveret og kan strømme frit.

Som elev hos PassuSego får du gennem åndedrætstræning et redskab til at guide dine klienter til at forstå hvordan åndedrættet bør bruges, både i en behandlingssituation og i hverdagen til at opnå en så spændingsfri krop som mulig.

Ledfrigørelse

Der kan være mange årsager til at et eller flere led er låst eller spænder op. Som elev skal du lære at tyde rygsøjlens kurver og hvirvlernes placering i forhold til hinanden for at kunne frigøre led i forskellige lag og niveauer. Teknik, energi og kraftoverførsel koordineret med korrekte arbejdstillinger, skal indlæres og trænes igen og igen og integreres med indføling, indtil du er i stand til mobilisere og frigøre på en hensigtmæssig måde.

Organ og meridianlære

Organernes og meridianernes placering samt funktion, er vigtige at have kendskab til, da spændinger og smerter i kroppen kan aflæses og afhjælpes med denne viden. Visuel indlæring sammen med teori og det du mærker med dine hænder, er med til at skabe et helhedsbillede af klientens tilstand. De 12 hoved meridianer bliver gennemgået og fysik indlært.

PassuSego Grundtræning

Kroppen gemmer mange hemmeligheder, derfor henter vi meget af vores viden gennem bevægeapparatets funktioner, som skal indøves, forståes og formidles gennem specifikke træningsøvelser der er målrettet områder i kroppen. Det er vores overbevisning at jo mere en kropsterapeut kender sin egen krop, jo dygtigere er han/hun til at læse og forstå sine klienters behov.

Følelser, tanker & krop (moderne psykologi)

Smerter og spændinger der ikke umiddelbart har en fysisk forklaring. F.eks. en klient der har ondt i ryggen men ikke været ude for uheld, haft uhensigtmæssige arbejdstillinger eller hårdt nedslidende jobfunktioner.

Her skal man se på sammenhængen mellem livstil, følelser og tanker for at forstå hvordan det påvirker kroppen. Du bliver introduceret for teori og praksis i spørgeteknikker for at finde en løsning der kan afhjælpe eller lindre smerter i kroppen den mentale vej.

Udrensning via kost og faste

Et forløb hvor du på egen krop kommer til at erfare hvilken indvirkning den moderne livsstil med højt tempo og uhensigtsmæssig kost påvirker din krop og psyke og i sidste ende dit velbefindende.

Forløbet strækker sig over 24 dage med med kostændringer og 4 dages indlagt vand og saft faste, opfulgt af meridianstrygninger for at transportere affaldsstoffer ud af ophobet væv og muskler. Det er vores overbevisning at kroppen har godt af en årlig tilbagevendende faste, for at venligeholde en sund krop livet igennem. Ud af de 24 dage forløbet varer, forgår de 3 af dagen på uddannelsesstedet.

Udrensning via Træningsøvelser, meditation og energiøvelser

En udrensningsmetode der vil skabe helhedsbevidsthed i det menneskelige spektrum. Giver dig indsigt, bevidsthed og forståelse for sammenhængen mellem fysisk og mental træning.
Dette er et 7 dages forløb, hvor 2 af dagene foregår på uddannelsesstedet.

Chakra & energicentre

Weekend forløb med fokus på intuitiv indføling ud fra energiaspekter. Her bliver du præsenteret for den mentale/åndelige del af kropsterapien, som vi ser er koblingen mellem hoved og krop.

AFS – Anatomi, fysiologi & sygdomslære

Vi har valgt at AFS skal være en obligatorisk del af vores uddannelse og et krav for at få et uddannelsesbevis. Vi mener at AFS er vigtig teoretisk viden til forståelse af kroppens funktioner. Med et uddannelsesbevis i hånden har du samtidig dokumentation til myndighederne der giver momsfrihed på dine behandlinger. Hvis du i forvejen har et gyldigt bevis for AFS, er du naturligvis fritaget for denne del i grunduddannelsen.